VEELGESTELDE VRAGEN

Heb je nog vragen over het verhuur van onze campervans, contacteer Mobivan.

PRIJZEN & VOORWAARDEN

Onze prijzen zijn inclusief: BTW (we zijn onderworpen aan de vrijstellingsregeling waardoor de btw niet apart vermeld is op de factuur), omniumverzekering met 1050 euro vrijstelling (tevens bedrag van de waarborg), reisbijstandsverzekering, verbruik van gas en wc-product.

Dieselverbruik is ten laste van de huurder, oplevering met volle dieseltank en terug binnenleveren met volle dieseltank. Eventueel verschil ten laste van de huurder door verrekening met de waarborg.

Verhuur minstens 7 nachten :

 • afhaling en inlevering na afspraak
 • 2000 km per week zijn inbegrepen, extra km’s aan 0,20 euro/km.
 • onbeperkte km’s vanaf 3 weken
 • echte volle dagen huur: inlevering op zelfde tijdstip als tijdstip afhalingTe laat terugbrengen wordt beboet met 50 euro per uur

 • Gebruik van bijkomende toestellen als bv. frietketel, microgolf, … enz. zijn niet toegelaten.
 • Roken in de motorhome, ook in de bestuurderscabine is niet toegelaten.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten.
 • Winterverhuur mogelijk, maar enkel warme bestemmingen, geen skivakanties.
 • Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen.
 • De bestuurder is ten minste 24 jaar en beschikt ten minste 2 jaar over een rijbewijs B.
 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTG en eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden.
 • Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen, conform de Europese wetgeving hierover.
 • Iedere overtreding met inbeslagname van het bij Mobivan gehuurde voertuig zal voor de overtreder-huurder onherroepelijk leiden tot het betalen aan Mobivan van een schadevergoeding gelijk aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig.
 • In geval van problemen aan motor of onderstel dient de bijstandsverzekering gebeld te worden. Schade onderweg dient binnen de 24 uren per mail of sms aan ons te worden gemeld, zodat wij vóór terugkomst de nodige maatregelen kunnen treffen voor de volgende huurder.
 • Eventuele schadereparaties, ontbrekende stukken vervangen of noodzakelijke reiniging gebeuren op kosten van de huurder.
 • In geval van overmacht en het niet beschikbaar zijn van de motorhome (bv. bij schade, panne of dergelijke) heeft de huurder enkel recht op de volledige huursom en waarborg zonder enige vorm van verdere schadevergoeding of herroeping; we doen wel al het mogelijke om vervanging te voorzien
 • Oplevering door ons gebeurt in propere, correcte en volledige toestand. De huurder brengt de motorhome bezemschoon terug.
 • Toilet, afvaltank en koelkast moeten leeg zijn en gereinigd. Bij niet-lozing van toilet of afvaltank wordt 50 euro aangerekend.
 • Binnen en buiten poetsen hoeft niet. Hiervoor wordt 50 euro ingehouden op de waarborg.
 • Bij het opmaken van de verhuurovereenkomst dient een voorschot van 30% van de totale huursom te worden overgeschreven.
 • Het restant van de huursom moet 1 maand voor vertrek overgeschreven worden.
 • De waarborg van 1050 euro moet 1 week voor vertrek overgeschreven worden. De waarborg wordt, verminderd met 50 euro voor het niet hoeven te poetsen, eventuele boetes, schade of andere kosten, door de verhuurder binnen de maand na terugkomst terug overgeschreven naar de huurder.
 • Betalingen enkel met bankoverschrijving.
 • Bij niet tijdige betaling wordt de huurder schriftelijk of telefonisch hieraan herinnerd en heeft hij nog 7 dagen tijd om het saldo te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de verhuurovereenkomst door Mobivan geannuleerd. In dit geval worden er annuleringskosten in rekening gebracht (zie volgende punt over annulering).

Indien een verhuurovereenkomst wordt geannuleerd is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • bij annulering tot de 30ste dag vóór de vertrekdag: het verschuldigde voorschot
 • bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14de dag vóór de vertrekdag : 50 % van de huursom
 • bij annulering vanaf de 14de dag tot de laatste dag vóór vertrek: 90 % van de huursom
 • bij annulering op de vertrekdag zelf of later: de volledige huursom

UITRUSTING

Volgens inventaris omvat de uitrusting buitentafel en buitenstoelen, een fietsendrager voor 2 (elektrische) fietsen, een uitdraaibare luifel (tot 2024 enkel bij handgeschakelde), een aansluitsnoer voor 220v elektriciteit, een vulslang voor water, kook- en eetgerief, volle gasfles, wc-product en speciaal wc-papier.

Facile-en-Route campergids.

PROBLEMEN ONDERWEG

Voor je vertrek krijg je een volledig uitleg over de werking van onze vans. Bij elke verhuur wordt ook een whatsapp groep aangemaakt waarop je ons kan bereiken, 24/24.

Er is een reisbijstandsverzekering waarop je bij pech of ongeval beroep kan doen.

Er is een reisbijstandsverzekering waarop je bij pech of ongeval beroep kan doen.